Tere tulemast!

MTÜ Eesti Rahvamuusikakool loodi 2005. aastal. Alguses tegeles ühing erinevate muusikaraamatute kirjastamisega. Loodud sai muusikaliste muinasjuttude sari "Muinasmaa". Aasta hiljem sõlmiti koostööleping Tartu Kristliku Noortekoduga ja alustati kirjastamisese kõrvalt ka praktilise tegevusega. Tänaseks ongi põhitegevus suunatud laste ja noorte muusikaõppe korraldamisele.

Rahvamuusikakooli soov on äratada huvi hea muusika vastu ning avada uks helide maailma igale huvilisele olenemata eeldustest ja vanusest.

MTÜ Eesti rahvamuusikakooli tegevust korraldavad:

Halliki Pihlap - halliki@pihlap.ee; tel. 5211806

Heino Pihlap - heino@pihlap.ee; tel. 5045701