MTÜ Eesti Rahvamuusikakoolil on muusikakool, mis toimetab koostöös Tartu Kristliku Noortekoduga. Siinne rahvamuusikakool on pigem rahvakooli tähenduses. Õpime laulma, õpime pilli mängima, õpime koos musitseerima. Algmaterjaline kasutame palju rahvamuusikat.

PÕHIMÕTTED:

1. Kõik on teretulnud. Muusika peab olema kättesaadav igale huvitujale, muusikalised eeldused ei ole olulised. Väga tihti on selgunud, et laps on igati musikaalne, lihtsalt usk endasse puudus.

2. Ansamblitöö. Igal ansamblil on oma stiil, oma nägu, mis kujundatud liikmete isikupärast ja oskustest. Lisaks muusikale õpitakse meeskonnas üksteisega arvestama, vastutustunnet.

3. Rahvamuusika.  Tähtis on tunda oma maa kultuuripärandit sh rahvamuusikat. Võimalik on tegeleda nii rahvamuusika töötlemisega kui ka autentse folklooriga. 

4. Individuaalõpe. Kui laps on end muusikas rohkem leidnud ja tahe on tugev, siis soovitame edasi minna muusikakoolidesse. Kui muusikakooli jaoks aega vähe, siis toimuvad ka rahvamuusikakooli juures individuaaltunnid. Ansambel jääb aga loomulikult igale lapsele alles!

5. Laulutunnid. Paralleelselt ansambliga pöörab rahvamuusikakool tähelepanu ka lauluoskuse arendamisele, sest laulmine on kõige alus. Iga laps õpib laulma!

6. Tantsutunnid. Tants on pärimuskultuuri osa. On loomulik, et et rahvaviise mängides teatakse, kuidas nende järgi ka tantsitakse. Liikumine on vabastav. 

7. Kool on õppimise koht. Eelkõige tegeleme muusikaliste oskuste-võimete arendamisega. Ees on alati esinemisi, kuid need ei ole kindlasti eesmärk omaette. Küll on aga soovitav üles astuda muusikakoolisisestel kontsertidel ja teemapidudel. 

8. Rõõm muusikast. Muusik vahendab ja teenib muusikat, mitte vastupidi. Mida suuremad on oskused-teadmised, seda kaunim ja hingeminevam tulemus. Mida rohkem on vaeva nähtud, seda hinnatum ja olulisem on saavutatu.

9.  Hea käitumine on loomulik. Suhtumine muusikasse, õpinguisse, õpetajaisse, töösse, üksteisesse on tingimusteta austav - see on alus usaldusele ja sõprusele!