Noortekoor In Corpore ühendab kõik õpilased. See on harrastuskoor, kus repertuaar on lihtne ( kerge kahe-kolmehäälsus), kuid asjalik. Lugude valikul on pööratud tähelepanu koori vokaalsete võimete, mitmehäälsuse, emotsionaalse laulmise, rütmioskuste arendamisele. Koori osatähtsus on suur ka ansamblite töös, sest laulule eraldi ansamblitunnis oluliselt tähelepanu ei pöörata. Kooris on 25-30 noort ärksat hinge!

Õpetajad:

Halliki Pihlap - dirigent

You must install Adobe Flash to view this content.