2008. aastal osales ansambel Sireli festivalil Regilaul uues kuues, kus kohtuti Värska ansambliga Trallikud. Kuigi tegu oli eakaaslastega, käidi üksteisesest mööda, sest omavahel tuttavad ei oldud. Nõnda tekkis mõtte korraldada kohtumine, mis tooks noored väiksemas ringis kokku ja teisalt pakkuda väljundit kontserdi näol. Üritus sai nimeks Ühtelaulmine. Nimi on pärit tuntud regilaulust, kus kolm õde soovivad koos laulda, kuid kuusik on vahel. Kuusik tuleb vahelt raiuda ehk probleemiga tuleb tegeleda ja saabki koos laulda.

Ürituse eesmärk: Tutvustada rahvamuusikaga tegelevaid noori omavahel ja ka Tartu publikule. Formaat: Kontsert ja järelpidu, kus toimuvad ühised ülesanded, mängud, laulud, tantsud. 

2015 - Lasteansambel Taevastiib (Tartu), Mooste Rahvamuusikakooli õpilased, Nöpsid (Jõgeva muusikakool) 

2014 - Folklooriklubi Maatasa (Tartu), Rahvatantsurühm Leesikad (Tallinn)

2013 - Singelus (Tartu), Tuustarid (Jõgeva), Sõõriq (Värska muusikakool), Värska viiuldajad (Värska muusikakool)

2012 - Singelus end Kapten Trumm (Tartu), Tuustarid end Nöpsid (Jõgeva), Tuulepõõsas praegu Linnutee (Karksi-Nuia)

2011 - Sireli (Tartu), Wigla (Tallinn), Slap (Võru), Trallikud (Värska)

2010- Kirekind (Valga), Nöpsid (Jõgeva), Kapten Trumm (Tartu)

2010- Sireli (Tartu), Wigla (Tallinn), Slap (Võru)

2009 - Sireli (Tartu), Trallikud (Värska), Dialekt (Melliste), Tuulepuu (Karksi-Nuia)

2008 - Sireli (Tartu), Trallikud (Värska), Dialekt (Melliste)

 

Tartu Postimehe kajastus üritusest 2008. aastal. Loe siit